Logorytmika

Logorytmika

LOGORYTMIKA to metoda wspomagania rozwoju mowy u dzieci w terapii i profilaktyce logopedycznej poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowaniem elementów muzyki, w tym rytmu jako czynnika porządkującego”

Pisząc prościej… LOGORYTMIKA to zajęcia w dużej mierze muzyczno-ruchowe, które służą rozwojowi mowy u małych dzieci. Aktywności, które są wykorzystywane podczas spotkań to śpiew, taniec, zabawy rytmiczne, naśladowanie, gra na instrumentach, zabawy oddechowe, gimnastyka buzi i języka, a co najważniejsze: zajęcia mają charakter zabawy więc Mali uczestnicy spędzają czas w najbardziej adekwatny dla nich sposób. 🙂